5S siivouksessa

Lokakuussa 2013 otimme käyttömme 5S järjestelmän muokattuna sopimaan alallemme. Tavoitteenamme on että laajennamme järjestelmän kaikkiin siivouskohteisiimme. Siivouksessa 5S näkyys siinä että kaikki välineet on merkitty, omalla oikealla paikalla sekä valvonnan alla koskien käyttöä, annostelua sekä täydennyksiä. Kaikki on tarkkaan mietitty ja dokumentoitu.

5S Keskeiset tavoitteet

5 S:n avulla kehitetään toiminnan systemaattisuutta, tuottavuutta ja laatua.
5 S tuo näkyville sujuvan toiminnan poikkeamat, esim. hukan tunnistamisen, joka aktivoi työryhmää kehittämään hukan poistamiseen vaikuttavia työmenetelmiä.
5 S ylläpitää työpisteen järjestystä ja vähentää työvälineiden etsimisen aiheuttamaa turhautuneisuutta.
5 S lisää työturvallisuutta, kun suunnittelussa huomioidaan työpaikkojen ja laitteiden layout, tehdään riskien arviointi ja otetaan huomioon työpaikan ergonomia.
5 S tehostaa tuotantovälineiden seurantaa ja valvontaa, jolloin ne löytyvät ja pysyvät omilla paikoillaan.
5 S:n yleiset periaatteet suunnitellaan ja sovelletaan johdon ja henkilöstön yhteistyössä omalle työpaikalle sopivaksi malliksi.5 S -laatumallin vaiheet

Sortteeraa ja lajittele

 • Ydinkysymys on, mitä tarvikkeita tarvitsen työssäni ja missä minun niitä kannattaa säilyttää? Työpaikalta poistetaan tarpeettomat tavarat, jolloin vapautuu tilaa. Työpaikalla ei säilytetä enää tarpeettomia työkaluja siltä varalta, että joskus voi tarvita.
 • Valokuvataan ja tallennetaan lähtötilanne.
 • Tunnistetaan ylimääräiset tavarat (työkalut, materiaalit, paperit ja muut tavarat).
 • Arvioidaan poistettavat tavarat ja tehdään päätökset, mitä työpaikalla tarvitaan ja mitä ei tarvita.
 • Merkitään ylimääräiset tavarat (esim. punaisella teipillä) ja siirretään pois työtiloista.
 • Varmistetaan, ettei työpaikalla ole muuta kuin työssä tarvittavat tarpeelliset tavarat ja materiaalit.
 • Arvioidaan tarvittavat määrät ja pidetään tarvikkeita silloin, kun niitä tarvitaan.
 • Arvioidaan ylimääräisen tavaran poistamisen hyödyt ja tulokset ja voiko vielä parantaa.

Systematisoi ja järjestä

 • Ideoidaan esimiehen ja henkilöstön kesken hyvä työpaikkajärjestys. Järjestys edellyttää esimerkiksi lattioiden maalausta, työpisteiden ja muiden alueiden rajausta, selkeitä ja tavaroista tyhjiä käytäviä, säilytyshyllyjä ja -järjestelmiä, ilmoitustaulu ja roskakorit. Lisäksi voidaan käyttää hyväksi nimilappuja, kylttejä, värikoodeja sekä merkitä teipeillä tai maalaamalla tavaroiden säilytyspaikat. Tärkeintä on, että huomataan heti, jos jokin esine ei ole paikallaan ja hoidetaan asia järjestykseen.
 • Lajitellaan poistettujen tavaroiden jälkeen jäljelle jääneet materiaalit, työkalut ja muut tavarat.
 • Suunnitellaan tavaroille säilytyspaikat, joista niiden käyttö on sujuvaa ja ergonomisesti huomioitu.
 • Merkitään varastointipaikat ja niihin välineiden omat paikat selkeästi.
 • Arvioidaan järjestelyjen tulokset, mitä niillä on saatu aikaan ja mitä kehitettävää vielä on.

Siivoa ja huolla

 • Määritetään siivous- ja huolto - ohjelma, jonka mukaisesti työpaikka siivotaan päivittäin. Suunnitellaan koneiden ja laitteiden huolto-ohjelmat ja tehdään ohjelman mukaiset huoltotoimenpiteet.
 • Asetetaan tavoitteet työympäristön, koneiden, laitteiden ja työkalujen siisteydelle ja puhtaudelle.
 • Sovitaan siivouksen ja puhdistamisen aluejaosta sekä alueiden vastuuhenkilöistä.
 • Hankitaan välineet siistimisen ja puhdistamisen käynnistämiseksi ja systematisoidaan toiminta esimerkiksi työvuoron päättymiseen.
 • Määritetään käyttäjien vastuut, tehtävät ja työnjako koneiden ja työpisteiden systemaattiseksi puhdistamiseksi ja huoltamiseksi.
 • Määritetään tarkastamiskäytännöt toimivuuden varmistamiseksi.
 • Arvioidaan siisteyden ja huoltotoiminnan laatua, saavutettuja tuloksia ja kehittämistarpeita.

Standardisoi ja vakiinnuta

 • Standardoidaan esimiehen ja työyksikön kesken työpaikan parhaat käytännöt. Kehitetään käytäntöjä arkikokemuksien lisääntyessä: työpisteeseen kuuluvat työkalut, kuinka usein jätteet viedään pois, siivousaikataulu, käytävien paikat jne.
 • Tunnistetaan, sovitaan yhteisesti ja vakioidaan parhaat käytännöt.
 • Täsmennetään vastuu- ja tehtäväjaot.
 • Sovitaan pelisäännöt järjestyksenpidon ja siivouksen hoitamisesta päivittäisessä työssä.
 • Sovitaan, miten 5 S-ohjelman onnistumista johdetaan, seurataan ja arvioidaan.

Seuraa ja kehitä edelleen

 • Kun tarpeettomat tavarat on poistettu ja niiden säilytyspaikoista on sovittu, pidetään huolta siitä että sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti. 5 S tukee erinomaisesti työpaikoilla toimivia Jatkuvan kehittämiseen -järjestelmiä.
 • Ylläpidetään aktiivisesti sovittuja uusia käytäntöjä ja vakiinnutetaan niitä.
 • Kommunikoidaan esimiehen ja henkilöstön kesken jatkuvasti järjestelmän toimivuudesta, otetaan yhteinen vastuu työpaikan toimivuudesta ja kehittämisestä.
 • Suunnitellaan auditointien ja johdon katselmuksien toteuttamistavat, aikataulut ja palautejärjestelmä.
 • Arvioidaan säännöllisesti 5 S-menetelmän ja siisteyden, järjestyksen, puhtauden ja vakioinnin kehittymistä.

Hygieeniavaatimukset ovat meillä ehdottomat. Siivoojamme ovat paljosta vastuussa, siksi luotamme Pohjanmaan Siivoukseen