Erikoisosaamiset

Konsultointi siivouskysymyksissä:

Monet yritykset investoivat kiinteistöihin joissa toimivat. Eri pintamateriaalit ja niiden päivittäinen hoito on hyvin ratkaiseva tekijä kiinteistön pintojen ja arvon säilyttämisessä mahdollisimman pitkään.

Siivousala kehittyy päivittäin ja tämä tuo uusia haasteita alallemme ja erottaa ammattilaiset "puuhastelijoista". Yhtiössämme työskentelevät alamme ammattilaiset, näin voimme tarjota konsultointipalveluita siivousasioissa yrityksille. Seuraamme reaaliajassa mitä alalamme tapahtuu ja kouluttaudumme voidaksemme olla osaltamme mukana kehittämässä huomisen siivousmenetelmiä sekä vastata haasteisiin.

Siivoustyönmitoitus ja suunnittelu:

Jokainen yritys tuntee tänä päivänä paineet tarkkailla entistä tiukemmin kuluja koska varsinkin kulut omasta henkilökunnasta voivat helposti karata käsistä mikäli niitä ei valvota. Monella yrityksellä on edelleen oma siivooja, joka samalla hoitaa "emäntä" roolilla muitakin tehtäviä, kuten kahvitarjoilun valmistelut kokouksiin, buukkaukset ja muut juoksevat asiat. Siivouksesta ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa, vaan siivous suoritetaan kotisiivouksen tyyliin, joka ei ole kustannustehokasta tai eduksi kiinteistön ylläpitoa ajatellen.

Insta 800 laadunvarmennus:

Keväällä 2013 olemme ottaneet käyttöömme Insta 800 laadunvarmennusjärjestelmän.

Hyöty siivouspalvelun tarjoajalle ja tilaajalle:
Järjestelmässä esitetään objektiiviset mittauskriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa selkeästi. Standardi auttaa dokumentoimaan ennalta määritellyn laatutason yksiselitteisesti. Lisäksi palveluntarjoajat ja työntekijät itse voivat tarkastaa, onko sovittu laatutaso saavutettu. Standardin luokitusten avulla on helppo kertoa tilojen käyttäjille siivouksen tekninen laatu.

Asiakkaat voivat käyttää standardia määritelläkseen selkeästi laatuvaatimuksensa. Näin asiakkaiden on helpompi vertailla tarjouksia ja palveluntarjoajien on helpompi laatia niitä.
 
Järjestelmä määrittelee muun muassa
· silmämääräisen tarkastuksen pääperiaatteet ja järjestelmän kuvauksen
· siivouksen teknisen laadun arviointimenettelyn
· tarkastusmenettelyt ja -ehdot
· asiakkaille annettavaa raporttia koskevat vaatimukset
· mittauslaitteilla tehtävät mittaukset ja tarkastukset
· arviointilomakkeen ja tarkastuksen raportointilomakkeen.

Omavalvontasuunnitelmat ja -järjestelmät elintarvikealalle: Viranomaisten vaatimukset lisäävät haasteita siivouskysymyksissä ja niiden suunnittelussa. Olemme laatineet monelle yritykselle omavalvontajärjestelmiä sekä muita työkaluja, joilla he voivat vastata näihin haasteisiin. Ne myös turvaavat hyvät toimintatavat, antavat selkän toimintamallin ja mahdollisuuden seurantaan ja analysointiin sekä valitsemaan oikean toimintatavan eri tilanteissa.

Elintarvikelaki määrää että jokaisen yrityksen joka tuottaa elintarvikkeita, tulee toteuttaa omavalvontaa. Myös yritykset, jotka kuljettavat tai varastoivat elintarvikkeita kuuluvat omavalvonnan piiriin. Jos yrityksen toimintatapa muuttuu, on omavalvontasuunnitelma päivitettävä vastaamaan muutoksia. Eräs tärkeimmistä asioista omavalvonnassa on henkilöstön kouluttaminen ja henkilökunnan osaamisen päivittäminen. Omavalvonnan pääasiallinen tarkoitus on palvella asiakkaiden etuja. Ensisijainen asia omavalvonnassa on se, että asiakkaat voivat turvallisin mielin käyttää tuotetta. Asiakkaan oikeuksiin kuuluu saada tieto ruoan ainesosista ja ruoan alkuperästä.

Hygieeniavaatimukset ovat meillä ehdottomat. Siivoojamme ovat paljosta vastuussa, siksi luotamme Pohjanmaan Siivoukseen